Privacybeleid

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Vanzelfsprekend springen we zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Informatie vind je via de contactgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Sporca B.V., gevestigd aan de Pfinztalstraat 10, 4143 JB Leerdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sporca verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Sporca. Onder www.sporca.nl zijn mede begrepen de onderstaande websites:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Sporca klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Sporca bestelgeschiedenis.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Sporca.nl.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult en een bestelling plaatst.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Je kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account via mail naar info@sporca.nl.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Leveranciers

Wanneer jij via Sporca een bestelling plaatst bij een van onze leveranciers, krijgt die leverancier jouw naam en bezorgadres. Deze gegevens heeft de leverancier nodig om de overeenkomst die jij met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende leverancier ook jouw telefoonnummer.

 

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners zoals PostNL. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Sporca neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

 

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via info@Sporca.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je doen via een bericht aan info@sporca.nl.

 

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via info@sporca.nl

 

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen.

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@sporca.nl.

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Sporca met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via info@sporca.nl. We helpen je graag.